Ikuspegia eta Misioa

IkuspegiaMisionVision

"Balio erantsidun bailara berritzailea izatea, bertako biztanleek ongizate bizi maila handiena izan dezaten. Loiola Berrikuntza Fundazioa izango da, ikuspegi hori lortzeko ekintzak bideratuko dituen baliabide nagusia. "

Misioa

"Gure eskualdearen aldaketa eta berorren lehiakortasunerako posizionamendua hobetzea du helburu, berrikuntza, pertsonen garapena eta talentuaren atxikipena eta erakarpenaren bitartez, eskualderaren ongizateari laguntzeko balio erantsiko ekimen berriak sortuz."

IRAURGI BERRITZEN

AZKOITIA Julio Urkijo Etorbidea 25 - 20720 Azkoitia - Gipuzkoa Tel.: +[34] 943 85 11 00

AZPEITIA Sindikatu Zaharra Enparan kalea 1 - 3 20730 Azpeitia - Gipuzkoa Tel.: +[34] 943 02 60 69

info@iraurgiberritzen.net